Børn

Børnene kan komme pga. ængstelighed, usikkerhed, uro og aggressivitet. Det kan både være tale om psykosomatiske reaktioner og adfærdsreaktioner, der giver anledning til bekymring.

Når der er tale om børn starter jeg altid med at tale grundigt med forældrene om deres bekymringer for barnets trivsel og planlægger sammen med forældrene, hvilken indsats der vil være brug for. Der kan f.eks. være tale om individuelle samtaler / terapi med barnet, samtaler med hele familien eller samtaler kun med forældrene.

I den psykoterapeutiske kontakt med barnet benytter jeg samtale, tegning og leg afhængig af barnets alder.

Webdesign: Søgemedier A/S