Kommunale forvaltninger

Jeg påtager mig:

  • Psykologiske undersøgelser af børn og unge
  • Forældreevneundersøgelser
  • Samspilsundersøgelser
  • Rådgivning og vejledning af forældre
  • Supervision af plejeforældre

Min baggrund er, at jeg i mere end 20 år har arbejdet med udsatte børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Webdesign: Søgemedier A/S